Abona't

CAMPANYA DE NADAL POLIESPORTIUS MUNICIPALS DE L’HOSPITALET

BASES DE LA PROMOCIÓ – PRE-INSCRIU-TE ABANS DEL 31-01-2016!!!

Per donar compliment a l’establert a la promoció realitzada per l’Ajuntament de L’Hospitalet, en referència a LA PROMOCIÓ DE LA CAMPANYA DE NADAL Poliesportius Municipals de L’Hospitalet, previst des del 14 de desembre 2015 al 31 de gener 2016, s’estableixen les següents bases:

Promotor:
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
Tinença d’alcaldia de l’Àrea de Benestar i Drets Socials- Esports i Joventut
C/ Digoine 29. 08901 L'Hospitalet
Email: esports@l-h.cat

Objecte

Aquesta promoció té com objecte la difusió de la pràctica esportiva a qualsevol dels Poliesportius Municipals de L’Hospitalet.

La promoció consisteix en oferir una relació d’avantatges que la persona pre-inscrita podrà gaudir en el moment de la formalització de la inscripció en la modalitat d’abonaments.

La relació d’avantatges serà la que es relaciona a continuació:

50% descompte en la 1a. Quota i Matrícula

Formalització d’una pre-inscripció en una inscripció

La formalització de la pre-inscripció en una inscripció s’haurà de dur a terme abans del 31-01-2016, per tal de poder gaudir dels avantatges relacionats en el moment de la pre-inscripció.

Les persones que no realitzin la formalització de la inscripció abans del 31-01-2016 no gaudiran d’aquestes avantatges.

Els avantatges únicament seran vigents per un període superior a l’establert en el cas que s’hagi restringit l’accés a la formalització de la inscripció a la persona pre-inscrita en fase de promoció per overbooking en l’equipament en el moment d’alta d’aquesta. Per aquest motiu, automàticament es mantindran aquests avantatges durant 6 mesos més o fins a una nova possibilitat d’inscripció de la persona i que aquesta comuniqui una negativa en el moment de formalització.

Restriccions promoció

L’oferta es unipersonal i no es acumulable amb altres tipus d’ofertes ni per a una mateixa persona, i existiran restriccions sobre una mateixa inscripció realitzada en diferents ocasions. La direcció o el personal d’atenció al client de qualsevol del Poliesportius Municipals de L’Hospitalet, podrà exigir la confirmació de les dades introduïdes en el formulari d’inscripció abans de fer efectiva aquesta promoció.

Validesa promoció

Fins el 31/01/2016.